Nieuws op Aruba

Jeugdparlement licht voor over stemmen

ORANJESTAD – Het Jeugdparlement organiseert een bewustwordingscampagne onder de naam ‘Vote with Confidence’. De jeugdparlementariers gaan andere jongeren uitleggen wat het belang is van stemrecht en hoe je daar mee om moet gaan.

De campagne richt zich op jongeren die voor het eerst mogen stemmen. De bedoeling is om jongeren handvatten te geven om hun stemrecht op een goede manier uit te oefenen. De campagne wordt vooral via sociale media gevoerd.

Behalve informatie over het stemproces, komen in de campagne ook jonge kandidaten aan het woord.

Deel dit artikel