Nieuws op Aruba

Meer toegang tot studeren in Verenigde Staten

FOTO – consul-generaal van de Verenigde Staten, Allen S. Greenberg

ORANJESTAD – Studenten met een Arubaans diploma kunnen de komende vier jaar makkelijker kiezen voor een vervolgopleiding in de Verenigde Staten (VS). De regering heeft hiervoor afspraken gemaakt met een aantal Amerikaanse onderwijsinstellingen.

In het verleden was studeren in de VS alleen mogelijk voor jongeren met rijke ouders. De opleidingen zijn kostbaar en de toelatingseisen streng. In de afgelopen decennia hebben bewindslieden overeenkomsten gesloten met Amerikaanse universiteiten voor een lager collegegeld voor Arubaanse studenten. Nu is daar bijgekomen dat de Arubaanse diploma’s geaccepteerd worden door het Amerikaanse ministerie van Onderwijs. Studenten hoeven dus niet langer individueel aan een heel scala aan toegangsvereisten te voldoen. Dit is mogelijk geworden doordat scholen de afgelopen jaren meer aansluiting hebben ontwikkeld op het Amerikaanse onderwijssysteem.

De overeenkomst werd ondertekend door Onderwijsminister Rudy Lampe en de consul-generaal van de Verenigde Staten, Allen S. Greenberg.

Deel dit artikel