Nieuws op Aruba

Alle kandidaatministers worden gescreend

ORANJESTAD – Formateur Evelyn Wever-Croes overweegt enkele ministers uit het huidige demissionaire kabinet voor te dragen voor een ministerspost. Ze benadrukt dat ook deze personen worden onderworpen aan een stevig screeningsproces.

,,Dat geldt ook voor mezelf, als ik in de gelegenheid wordt gesteld het nieuwe kabinet te mogen leiden.” Met deze verklaring ontkracht de formateur de geruchten die de ronde doen dat de huidige ministers niet gescreend zouden hoeven te worden.  

Behalve de premier zelf, zouden ook Financiënminister Xiomara Maduro en de minister van Toerisme en Volksgezondheid en Toerisme, Dangui Oduber op de short list staan. Daarmee is zeker niet gezegd dat ze de baas worden over dezelfde portefeuilles.

Wever-Croes benadrukte dat bewindslieden onder druk staan om zich te laten verleiden tot verkeerde handelingen. Dat bewijst het verleden. Onder andere Glenbert Croes, de huidige minister van Sociale zaken, werd in het verleden al eens niet-ministeriabel verklaard en Paul Croes is veroordeeld voor corruptie tijdens zijn werk als minister. Recenter werd MEP-kandidaat Ady Thijsen niet-ministeriabel geacht wegens problemen met de belastingdienst. Hij kreeg toen de functie van Statenvoorzitter.

De screening van kandidaat-ministers neemt veel tijd in beslag en daarom kan de formateur nog niet zeggen wanneer ze haar kabinet rond heeft. Om in de toekomst de screening niet langer van invloed te laten zijn op de vorming van een ministersploeg, is er een voorstel om de screening uit te voeren voorafgaand aan de indiening van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen.

Deel dit artikel