Nieuws op Aruba

Geen hogere korting op ambtenarensalarissen

ORANJESTAD – ,,Er is geen sprake van dat de ambtenaren en gelijkgestelden op korte termijn meer dan de huidige 12,6 procent op hun salaris worden gekort. Voorlopig blijft alles zoals het is.”

Dat zei demissionaire minister-president Evelyn Wever-Croes na afloop van een vergadering met de betrokken vakbonden. Ze reageerde op de onrust die was ontstaan doordat er geruchten rondgingen over hogere kortingen op de arbeidsvoorwaarden van mensen in dienst van de overheid. Momenteel moeten die 12,6 procent van hun jaarinkomen inleveren in ruil voor de financiële steun uit Nederland. 

Volgens de premier blijft dat voorlopig zo. ,,Op dit moment wordt een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om het overheidsapparaat efficiënter te laten draaien. We zijn nog niet op het punt om concrete beslissingen te nemen over maatregelen. Als we daar ideeën voor hebben, zullen we die met de vakbonden bespreken. Het uitgangspunt voor nu is dat de ambtenaren minder gaan inleveren dan ze nu doen.”

Deel dit artikel