Nieuws op Aruba

Knops blijft streng

ORANJESTAD – Tijdens wat wel eens zijn laatste bezoek aan Aruba zou kunnen zijn als Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft Raymond Knops complimenten uitgedeeld aan de regering. Tegelijkertijd wees hij er met klem op dat de noodzakelijke besparingen nog lang niet zijn bereikt.

Tijdens een korte vergadering met demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes, feliciteerde Knops de bewindsvrouw met de resultaten van de verkiezingen. Ook gaf hij haar complimenten voor de manier waarop ze het land door de coronacrisis heeft geloodst. Zowel Knops als Wever-Croes benadrukten tegenover de pers het belang van goede relaties binnen het Koninkrijk.  

Knops wees de regering erop dat Aruba de afspraken zoals vastgelegd in het Landspakket moet nakomen, om in aanmerking te blijven komen voor financiële ondersteuning. ,,Ieder kwartaal weer worden de vorderingen tegen het licht gehouden”, aldus Knops. Met lichte voldoening noemde hij de maatregelen voor het verlagen van de kosten van het overheidsapparaat. ,,In november van dit jaar moet de wetgeving ten aanzien van de bezoldiging van ambtenaren zijn aangepast. November lijkt nog ver weg, maar het doel om de kosten te verlagen, moet bereikt worden.” 

Wever-Croes noemde in dat verband de brief van de ambtenarenvakbonden, die inspraak willen in het landspakket. ,,Voor hen is op dit moment geen rol weggelegd, maar als er een kans komt, worden ze gebeld.” Over het gesprek met Knops zei de premier dat het vertrouwen weer terug is en de relaties hersteld zijn. ,,Dat creëert perspectief voor de toekomst.”

Deel dit artikel