Nieuws op Aruba

Subsidie voor kennisontwikkeling monumenten

ORANJESTAD – Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) heeft een bedrag tot maximaal 125.000 euro toegezegd gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het geld is bedoeld voor het Platform Nederlands Caribisch Erfgoed (DHCP).

De komende drie jaar kunnen van het geld activiteiten worden uitgevoerd, gericht op de uitwisseling van kennis en deskundigheid. DHCP wil een deel van het geld volgend jaar gebruiken voor een conferentie voor de aangesloten organisaties en belangstellenden van andere eilanden in de regio.  

Elf verschillende stichtingen van de zes Nederlands Caribische eilanden zijn in 2014 samengekomen om het Platform Nederlands Caribisch Erfgoed (DHCP) op te richten. Al enige tijd waren er ideeën om de samenwerking tussen de eilanden te versterken. In februari 2013 kwamen een aantal stichtingen naar Bonaire en spraken voor het eerst met elkaar. Daar nam Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) het initiatief om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen en de samenwerking te formaliseren. Uitgangspunt is dat stichtingen van de verschillende eilanden kunnen deelnemen, zolang hun doelstelling het behoud van cultureel erfgoed omvat. Van Aruba zijn momenteel Stichting SMFA en Rancho vertegenwoordigd. Curaçao heeft vijf stichtingen, St. Martin twee en St. Eustatius (Statia) en Bonaire elk. Het is zeker mogelijk dat in de toekomst meerdere andere stichtingen aansluiten.

Het doel van het Platform is samenwerking bij het behoud van cultureel erfgoed. Elke organisatie behoudt zijn verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De manier om dit doel te bereiken is door het uitwisselen van kennis, expertise en informatie, het vergroten van de bewustwording van de waarde van cultureel erfgoed bij bewoners, bezoekers en overheden, het vormen van een aanspreekpunt voor internationale organisaties en het opbouwen en onderhouden van een regionaal en internationaal netwerk. Het is een platform dat gericht is op uitvoeren en doen.

Deel dit artikel