Nieuws op Aruba

Formatiegesprekken gaan rustig door

ORANJESTAD – In afwachting van de screening van de beoogde ministers, zet formateur Evelyn Wever-Croes haar gesprekken met belangengroepen voort. Maandag sprak ze met mensen die opkomen voor de belangen van immigranten, sociaal zwakkeren en de cultuursector. 

De vertegenwoordigers van de vele immigrantengroepen die een groot deel van de bevolking omvatten, brachten de problemen rond het verlengen van werk- en verblijfsvergunningen naar voren. Nu er vanwege de pandemie moeilijk gereisd kan worden, zijn er knelpunten met het verlengen van paspoorten, waardoor vergunningen niet kunnen worden verlengd. Volgens Wever-Croes zijn de immigranten van groot belang voor Aruba, zeker nu de economie weer opgebouwd moet worden en dus beloofde ze haar best te doen.

Datzelfde kreeg ook de Stichting Bejaarden Zorg Aruba (SABA) te horen. De zorgorganisatie bracht naar voren dat niet alle problemen met geld kunnen worden opgelost, maar dat meer investeren in de zorg voor ouderen wel substantieel kan bijdragen aan het verlagen van de wachtlijsten voor SABA. 

,,Zoals ik steeds heb gezegd, nodig ik deze groepen niet uit om alle problemen op te lossen, maar om naar hen te luisteren. Waar mogelijk leg ik contact met de betreffende minister, om te kijken of er toch iets te doen is.”

Deel dit artikel