Nieuws op Aruba

Onderzoek naar beleid bij staatsbedrijven

ORANJESTAD – Demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes laat onderzoek uitvoeren naar het salarisbeleid bij de verschillende staatsbedrijven. Naar onlangs bleek heeft Water- en Energiebedrijf WEB een akkoord gesloten met het personeel, waarbij voortaan niet 12,6 maar slechts zes procent van het salaris wordt ingehouden.

De premier voorziet grote problemen met de financiële steun uit Nederland als dit soort overeenkomsten tot stand komen. ,,Het is een schending van de afspraken die wij als regering met Nederland hebben gemaakt. Daarmee komt de liquiditeitssteun in gevaar en dat kunnen we ons niet veroorloven.” De bewindsvrouw heeft geruchten gehoord dat bij telecombedrijf Setar en Luchthaven Reina Beatrix soortgelijke afspraken zijn gemaakt met het personeel en laat uitzoeken of dat waar is. 

Hoewel de regering zich officieël niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken bij staatsbedrijven, kan de premier als vertegenwoordiger van de hoofdaandeelhouder, wel beleidsaanwijzingen geven.

Deel dit artikel