Nieuws op Aruba

Verlenging formatieopdracht regering Aruba

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

ORANJESTAD – De Gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft Evelyn Wever-Croes langer de tijd gegeven om de formatieopdracht te voltooien. Ze heeft tot 27 augustus de tijd gekregen om een nieuwe regering samen te stellen.

Eind vorige week heeft de formateur de Gouverneur ingelicht dat het conceptregeerakkoord gereed is en dat de portefeuilleverdeling bijna is afgerond. De formateur heeft de afgelopen weken ook een groot aantal organisaties gesproken.

De toetsing van de geschiktheid van kandidaten voor het ambt van minister en van gevolmachtigde minister is nog bezig. Aangezien de toetsing geschiedt ter waarborging van de integriteit van het openbaar bestuur, is het van belang dat deze zorgvuldig plaatsvindt. Een zorgvuldige screening neemt de nodige tijd in beslag, die niet van tevoren precies is in te schatten.

De Gouverneur heeft de formateur vandaag verzocht om uiterlijk 27 augustus het definitieve regeerakkoord en de portefeuilleverdeling aan hem te overleggen en ook alle documenten met betrekking tot de screening. Vervolgens zal de Gouverneur de stukken beoordelen en de resultaten van de onderzoeken bespreken met de formateur.

Deel dit artikel