Nieuws op Aruba

Nederland straft Aruba voor zuinigheid

Nederland straft Aruba voor zuinigheid

ORANJESTAD – Uit de analyse van de financiën van de Arubaanse overheid over het tweede kwartaal van dit jaar blijkt dat het zuinige beleid niet goed uitpakt voor het eiland. Het College Aruba financieel toezicht (CAft), dat namens de Nederlandse overheid toezicht houdt op de inkomsten en uitgaven, houdt strak vast aan het beleid om te hoge uitgaven af te straffen en bij onderbestedingen te eisen dat de begroting naar beneden wordt bijgesteld. 

De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 laten volgens het CAft een gerealiseerd financieringstekort zien van 363 miljoen florin. ,,Het financieringstekort van de collectieve sector in zijn geheel is 50 miljoen lager en bedraagt 313 miljoen florin, vanwege positieve resultaten van de overige entiteiten als staatsbedrijven. Het verwachte financieringstekort van de collectieve sector voor het gehele jaar is 862 miljoen florin, gelijk aan zeventien procent van het bruto binnenlands product (bbp).” Het CAft merkt op hogere baten en lagere lasten te verwachten in de laatste twee kwartalen. Dit vanwege een sneller herstel van de economie dan verwacht.

Uit de begroting die op 30 juli is vastgesteld blijkt dat de groeiraming is geactualiseerd en is verhoogd van 5,6 procent naar 10,9 procent. De lasten voor de steunmaatregelen zijn in de vastgestelde begroting neerwaarts bijgesteld. Het gaat hier om de FASE-regeling, MKB-regeling, loonsubsidieregeling en het SVb-tekort. Een verdere neerwaartse bijstelling ligt naar de mening van het CAft in de rede. Ten aanzien van de lasten, verwacht het CAft geen uitgaven meer voor de regeling Tijdelijke Inkomensondersteuning (TIO). ,,Het nut en de noodzaak van de regeling is komen te vervallen vanwege het economisch herstel.”

De lasten voor goederen en diensten blijven achter op de begroting. Het CAft adviseert daarom in een begrotingswijziging deze posten naar beneden bij te stellen.

Deel dit artikel