Nieuws op Aruba

Uitstel zaak Ibis van financiële kwesties

ORANJESTAD – Het Hof heeft besloten een deel van het hoger beroep in de zaak Ibis pas over drie weken te behandelen. De reden daarvoor is dat de rechters een rapport willen bestuderen over de financiële handel en wandel van het echtpaar Paul en Melony Croes-Paesch. Het Hof meent anders onvoldoende inzicht te kunnen krijgen in de financiën van het stel en kan dan niet beoordelen of het bedrijf van Paesch gebruikt is om illegaal verkregen geld wit te wassen.

Momenteel dient het hoger beroep in de zaak Ibis. De oud-minister werd in eerste aanleg in februari 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren vanwege ambtelijke omkoping, witwassen, ambtsmisbruik, illegale tewerkstelling en deelneming aan een criminele organisatie. 

Volgens de procureur-generaal (PG) blijkt uit financieel onderzoek dat de kosten van het bedrijf van Paesch veel hoger waren dan de inkomsten en leefde het stel boven hun stand. Bij gebrek aan een andere verklaring moet het extra inkomen wel op illegale wijze zijn verkregen, zo stelt het Openbaar Ministerie. Het Hof neemt geen genoegen met het eigen onderzoek van het OM.

Intussen is het woord aan de verdediging. Advocaat Demis Illis gaat wel uitgebreid in op de financiële kwesties. Hij heeft een deskundigenrapport ingeleverd, waarin een accountant tekst en uitleg geeft over de geldzaken van Croes-Paesch. De rechters willen daar dus langer tijd voor nemen. Ook de PG werd overvallen door het rapport dat pas op het laatste moment werd ingediend. Ook die krijgt nu de kans om het te bestuderen. De behandeling van de financiële kant van Ibis gaat verder op 21 september. 

Illis bracht ook naar voren dat volgens hem in het onderzoek naar zijn client illegale afluistermethodes zijn gebruikt. Daarnaast moeten volgens hem strafrechtelijke onderzoeken naar bewindspersonen onder supervisie van de PG worden uitgevoerd, wat in dit geval niet is gebeurd.

De advocaat betoogde verder dat Croes op geen enkel moment een ‘grootschalige handel in vergunningen’ heeft gevoerd, zoals het OM wil doen geloven. Illis legde uit dat politici, zoals Croes een hele reeks activiteiten organiseren om geld bijeen te brengen voor de verkiezingskas en dat daar niets strafbaars aan is.  Hij verwees naar een soortgelijke strafzaak tegen oud-minister Otmar Oduber in 2008, die werd vrijgesproken. 

Aan het einde van zijn betoog ging de advocaat in op de eenzame opsluiting van zijn client voor de duur van tachtig dagen. Illis noemde die situatie ‘inhumaan en zonder enige reden’. 

Deel dit artikel