Nieuws op Aruba

Pensioengerechtigde leeftijd naar 66

ORANJESTAD – Aruba verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 (in 2025), tenzij uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar in 2025 niet realistisch is en er alternatieve voorstellen zijn met hetzelfde budgettaire effect.

Zoals aangegeven in de huidige Uitvoeringsagenda, de afspraken tussen Nederland en Aruba in het kader van de liquiditeitssteun, wordt de uitvoering van deze maatregel doorgeschoven naar een onafhankelijk economisch instituut (aangewezen door het COHO in overleg met het land).

Dat brengt in kaart wat de structurele budgettaire effecten zijn voor de betaalbaarheid van de pensioenen en sociale zekerheid als de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar in 2025 en verder verhoogd zou worden door koppeling aan de levensverwachting en rekent de alternatieve voorstellen door. De uitkomsten worden voorgelegd aan Aruba en Nederland, waarna in overleg bekeken wordt hoe er invulling wordt gegeven aan de onderzoeksresultaten. 

Deel dit artikel