Aruba

‘Lakse houding van Arubaanse regering is vrijbrief voor meer milieucriminaliteit’

Autobanden op de landfill van het Parkietenbos

Op de Parkietenbos landfill worden weer afgedankte autobanden verzameld en opgestapeld. Er is alweer een aardige berg. Het risico dat deze banden in brand vliegen is groot. Een enorme zwarte giftige rookwolk zal dan overal op het eiland te zien zijn. En als de wind ook maar enigszins verkeerd staat, zal deze rook neerslaan op de buurten rondom de landfill maar ook op onze internationale luchthaven Reina Beatrix. Bovendien hebben eerdere branden ons geleerd dat een dergelijke brand niet te blussen is en derhalve gewoon enkele dagen moet doorbranden totdat het uit zichzelf dooft.

Opinie | mr. Anouk Balentina

Ook al wordt deze nieuwe stapel banden niet moedwillig in brand gestoken, feit is dat met een hoge mate van zekerheid gesteld kan worden dat ze in brand zal vliegen. Immers, met meer regel dan uitzondering vliegt de Parkietenbos landfill spontaan in brand. En ook op de plek waar nu de banden worden opgestapeld. Gesteld kan dus worden dat degenen die deze banden daar opstapelen met voorbedachte rade en opzettelijk (al dan niet voorwaardelijk) bezig zijn met de voorbereiding van een komende milieuramp. Geen toezicht en handhaving betekent automatisch een vrijbrief voor milieucriminaliteit, alsmede de nadelige gevolgen voor de samenleving, volksgezondheid en toerisme die daarmee gepaard gaan.

Alle mooie woorden ten spijt die de laatste dagen vanuit de overheid gebruikt worden om met grote stelligheid te beweren dat Aruba duurzaam zal worden ontwikkeld en dat aangesloten zal worden met de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering door luchtvervuiling tegen te gaan. Helaas moet geconstateerd worden dat de daad niet bij het woord wordt gevoegd. We stevenen weer op een regelrechte milieuramp af.

Nu ik deze voorspelling heb gedaan en als deze inderdaad bewaarheid wordt, kan niet meer zoals altijd gezegd worden: we kunnen er niets aan doen. Serlimar, de uitbater van de landfill kan in de eerste plaats de banden ergens anders opstapelen. Als er geen ander alternatief is, dan zal Serlimar de ondergrond brandvrij moeten maken. Bekend is dat daarvoor een bulldozer nodig is die Serlimar niet heeft. Die kunnen ze echter lenen bij DOW die wel zo’n machine heeft. DOW heeft ook zand. In ruil voor het gebruik van de landfill voor activiteiten van onder andere de incinerator door DOW kan deze daarom ook van zijn kant meehelpen met een bulldozer en zand.

Ik hoop niet dat mijn woorden bewaarheid worden want het laatste wat ik wil – als bewoner onder de rook – is een brandende autobandenstapel. Maar mocht het gebeuren dat zal ik niet schromen om aangifte te doen wegens het met voorbedachten rade en met opzet veroorzaken van een poging tot moord door middel van een milieuramp. Men zij gewaarschuwd.


Deel dit artikel