Nieuws op Aruba

Ook volgend jaar leveren ambtenaren in

ORANJESTAD – ,,We sluiten dit jaar af met een herstel van het toerisme van iets meer dan zeventig procent, maar we zijn nog niet op het niveau van 2019. We blijven dus afhankelijk van liquiditeitssteun uit Nederland en daar kleven voorwaarden aan.” Dat zei minister-president Evelyn Wever-Croes tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van vijftien vakbonden. Ze vroeg om steun voor de moeilijke keuzes die de komende jaren moeten worden gemaakt.

Het overleg was aangevraagd door de bonden die willen weten wanneer er een einde komt aan de inhouding van 12,6 procent op de salarissen van ambtenaren en gelijkgestelden. De premier legde uit dat de overheid momenteel bespaart waar dat maar mogelijk is zonder al teveel schade aan te richten. ,,Als we geen liquiditeitssteun meer krijgen, moeten we ook stoppen met de steunprogramma’s Fase en loonkostensubsidie. Dan komen er veel mensen op straat te staan. We willen met jullie praten over de keuzes waar we voor staan.”

De regering schat in dat de economie pas in 2023 volledig hersteld zal zijn van de coronacrisis en daarmee de inkomsten voor de schatkist. ,,Dat betekent niet dat we tot dan doorgaan met de inhoudingen op de salarissen”, aldus Wever-Croes. Ze bracht naar voren dat Aruba in elk geval tot midden volgend jaar liquiditeitssteun nodig heeft en dat daar nu eenmaal de verplichting bij hoort van de korting op de salarissen. 

Intussen wordt in het kader van het Landspakket gewerkt aan plannen om het aantal ambtenaren structureel te verminderen. Daartoe wordt gewerkt aan veranderingen in de wetgeving, waardoor automatische benoemingen niet langer mogelijk zijn en de prestaties van alle werknemers in dienst van de overheid, jaarlijks worden geëvalueerd.

De premier had ook positief nieuws: ,,We hebben berekeningen gemaakt en vragen Nederland om ons toe te staan de inhoudingen in 2022 te halveren. Daar staat tegenover dat die ‘halve’ inhouding ook in 2023 wordt voortgezet.” Ze legde uit dat toestemming van Nederland nodig is, omdat het begrotingsevenwicht dat voor 2022 was afgesproken dan niet haalbaar is. ,,We hebben nog geen reactie ontvangen.”

Deel dit artikel