Nieuws op Aruba

Ontwikkeling van UNESCO-scholen op Aruba

ORANJESTAD – UNESCO heeft als doelstelling om in 2022 UNESCO-scholen op Aruba te hebben. Deze scholen maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

UNESCO ARUBA is daarvoor onlangs een samenwerking aangegaan met de Kinderrechtencommissie en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een UNESCO-school promoot de waarden en principes van de UNESCO-grondwet en statuten van de Verenigde Naties, waaronder grondrechten en menselijke waardigheid, gendergelijkheid, sociale vooruitgang, vrijheid, gerechtigheid, democratie, respect voor diversiteit en internationale solidariteit.

Zodra een school een UNESCO-school wordt, wordt ze onderdeel van een wereldwijde scholengemeenschap die sinds 1953 wordt erkend voor haar rol in het uitwisselen en verspreiden van waarden voor sympathie en internationale samenwerking en het bevorderen en stimuleren van innovatie in het onderwijs. Een groep scholen die zich wil aansluiten bij UNESCO, doet dit vanuit een vrijwillige inzet om de waarden en doelen van UNESCO een prominente plaats te geven binnen de school. 

Ze werken aan het creëren van een cultuur van vrede waar begrip voor verschil, creativiteit, affiniteit met wetenschap en innovatie en lokale en wereldwijde duurzame ontwikkeling essentieel zijn. 

Deel dit artikel