Nieuws op Aruba

Reserveverplichting voor banken omhoog

ORANJESTAD – Gezien de ruime overliquiditeit in de commerciële bankensector, de verwachte stijging van de inflatie, het aanhoudende economische herstel en de verwachte toename in de deviezenuitstroom, vindt de Centrale Bank van Aruba (CBA) het noodzakelijk dat banken meer geld in kas houden. De reserveverplichting is in twee maanden tijd verhoogd van negen naar elf procent.

CBA besloot de reserveverplichting te verhogen van 9,0 procent naar 10,0 procent, ingaande 1 oktober 2021. Voorts naar aanleiding van de ruime overliquiditeit in de commerciële bankensector en de verwachte toename in de deviezenuitstroom als gevolg van de volledige opschorting van de deviezenrestricties, besloot CBA om de reserveverplichting verder te verhogen met 1 procentpunt (namelijk van 10,0 procent naar 11,0 procent) ingaande 1 november 2021.

Deel dit artikel