Nieuws op Aruba

Regenwater naar zee, geen afvalwater

Regenwater naar zee, geen afvalwater

ORANJESTAD – In een poging om de publieke polemiek rond de Bubaliplas in te dammen heeft Dienst Openbare Werken (DOW) vrijdagavond de sluis tussen de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het natuurgebied en de zee gesloten. DOW heeft ook laten weten dat het water dat normaliter in zee wordt geloosd, geen vervuild water is, maar regenwater.

Het Bubali vogelreservaat (Bubali-plas, Bubali Bird Sanctuary of Bubali bird pond) ligt midden in het hotelgebied. Van oorsprong was het gebied een zoutpan, maar sinds 1972 is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste rust-, broed- en foerageergebieden voor vogels van het hele Caribische gebied. 

Het 50 hectare grote Bubali vogelreservaat bestaat uit twee zoetwatermeertjes (Kleine Plas en Grote Plas) die omzoomd worden door rietpartijen en mangrovevegetaties. De meren worden van water voorzien door het gezuiverde afvalwater van een nabijgelegen RWZI. De meren zitten boordevol met visjes, salamanders, kikkers en insecten. Mede door deze overvloed aan prooidiertjes fungeert het reservaat als een magneet voor talloze vogelsoorten. 

Eind vorige week regende het weer klachten van toeristen, strandgebruikers en hotels in het gebied over de stank. Oplettende voorbijgangers zagen ook dat grote hoeveelheden water in de zee werden geloosd. Er is weliswaar sprake van gebrekkig onderhoud aan de RWZI, maar hoofdprobleem is dat de installatie niet berekend is op de enorme hoeveelheid afvalwater vanaf de hotels.

Dat de lozing alleen relatief schoon water betreft, wordt betwijfeld. Uit een recent opgedoken rapport blijkt dat het water dat DOW laat weglopen wel vervuild is en schade toebrengt aan het onderwaterleven. Daarnaast zouden geregeld zwemmers ziek worden van het water in de omgeving van de loosplek.

Het onderwerp staat inmiddels hoog op de politieke agenda. De oppositie in het parlement eist tekst en uitleg en vooral een oplossing van minister-president Evelyn Wever-Croes die over infrastructuur gaat en minister Ursell Arends van Natuur. De regering heeft een noodoplossing voor de problemen in ontwikkeling, waarvoor 16 miljoen florin is uitgetrokken. Aangezien de begroting nog niet is goedgekeurd, kan nog niet worden begonnen aan het karwei. Een deel van het Parlement wil 60 miljoen besteden aan een permanente oplossing.

Deel dit artikel