Aruba

‘Ursell Arends draait de bevolking van Aruba een rad voor ogen’

'Ursell Arends draait de bevolking van Aruba een rad voor ogen'
mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento (AVP)

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) op maandag 10 januari over het Carmabi-rapport uit 2019, stelde de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderen, Ursell Arends, drie dingen, namelijk dat hij vreest dat het rapport misbruikt wordt door verschillende groepen én de oppositie om een ‘polemiek’ te veroorzaken. Dat deze groepen en de oppositie daardoor ‘het toeristisch imago van Aruba’ schaden en tot slot verzekerde de minister ons dat oplossingen onderweg zijn en dat wordt gewerkt aan een nieuw afvalbeleid voor zowel vloeibaar als vast afval.

  • Opinie | mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento

Laten we deze drie beweringen van de minister eens nader bekijken en bezien of hierop wat valt af te dingen.

Polemiek

Allereerst presenteert Arends het veroorzaken van een polemiek als iets slechts en verwerpelijks. Maar is dat wel zo? Een polemiek is in principe een openlijke pennenstrijd, gevoerd in een krant, meestal tussen twee auteurs. Daarnaast wordt polemiek ook wel gedefinieerd als een discussie, een fel debat of zelfs een twistgesprek.

Kennelijk is ook onze minister van Integriteit en Natuur van mening dat de burger, de media en de oppositie de mond gesnoerd moeten worden en mag niets wat de minister doet of zegt worden bestreden of in twijfel getrokken worden.

Daarmee begeeft minister Ursell Arends zich op gevaarlijk terrein en maakt hij zich schuldig aan ondermijning van de democratische rechtsstaat. In een democratische rechtsstaat staat het iedere burger en zeker een oppositielid vrij om ieder woord van de minister te wegen op waarheid dan wel leugen en daarover openlijk zijn of haar mening te geven.

Juist meningen die voor de regering ongemakkelijk zijn, verdienen het om gehoord te worden. Daarom garanderen onze Staatsregeling en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dit fundamentele recht van vrije meningsuiting.

Imago

Vervolgens beschuldigt Ursell Arends diverse groepen en de oppostie ervan ‘het toeristisch imago van Aruba’ te schaden, omdat zij aandacht vragen voor het Carmabi-rapport. Hoezo wordt hiermee het toeristisch imago geschaad? Bedoelt de minister dat het Carmabi-rapport zo snel mogelijk weer in de onderste la moet verdwijnen? Wil de minister de Aruba rash afdoen als een lichte allergische reactie als gevolg van te veel zon en zonnebrandolie?

Moet koste wat kost de toerist en de eigen bevolking een rad voor ogen worden gedraaid en moeten we allemaal doen alsof er niets aan de hand is?

Beste Ursell, zal het toeristisch imago niet nog veel erger geschaad zijn als de toerist erachter komt dat hij jarenlang heeft rondgezwommen in water dat vrijwel rechtstreeks uit het riool en de beerput afkomstig is en dat hij daardoor allerlei zeer ernstige infectieziekten heeft kunnen oplopen?

Het volk informeren over (mogelijk) gevaar is een van de belangrijkste plichten van de overheid. Dit volgt niet enkel uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die het Kabinet Wever-Croes continu met de voeten treedt, maar ook uit het eerder genoemde EVRM.

Er bestaat een zeer omvangrijke jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de aansprakelijkheid van de overheid wanneer zij op de hoogte is van gevaar voor het leven en de gezondheid van de bevolking en zij nalaat onverwijld en adequaat tegen dat gevaar te waarschuwen en op te treden.

Oplossingen

Tot slot stelt Ursell Arends dat oplossingen onderweg zijn en dat gewerkt wordt aan een nieuw afvalbeleid. Is dat echt zo? Al jaren wordt gezegd dat er iets aan de afval- en afvalwaterproblematiek gedaan zal worden. Als er daadwerkelijk oplossingen onderweg zijn en er reeds gewerkt wordt aan nieuw beleid, waarom vertelt onze minister van Integriteit en Natuur dan niet met welke concrete oplossingen hij zal komen en hoe dat nieuwe beleid er in grote lijnen uit zal zien? Of verwacht minister Arends dat we zijn inhoudsloze beloften op zijn woord moeten geloven?

De regering kent al sinds drie jaar het rapport van Carmabi. Dit rapport zegt niet alleen dat de stand van de koralen in gevaar is, maar zegt vooral en met met nadruk dat de zee besmet is met ziekmakende bacteriën die afkomstig zijn van afval en afvalwater.

Het rapport laat duidelijk zien dat de pieken te vinden zijn waar de vuilnisbelten en de rioolwaterzuiveringsinstallaties zich bevinden en dat langs de gehele kust sprake is van overschrijding van de aanvaardbare limieten aan ziektekiemen. Vorige week was op 24ora.com nog te zien hoe het afvalwater van Bubali ongezuiverd de zee werd ingeleid. Volgens berekeningen van het Carmabi-rapport worden 32 op 1000 mensen ziek als gevolg van het zwemmen in de wateren rondom Aruba. De aantallen kunnen aldus oplopen tot rond de 30.000 mensen per jaar!

Beste Ursell, de geest is uit de fles en de gemeenschap voelt zich verraden. Als er daadwerkelijk oplossingen zijn en er nieuw beleid komt, geef dan openheid van zaken en maak je belofte waar dat je politiek met inhoud wil voeren!

mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento (AVP)


Deel dit artikel