Nieuws op Aruba

Aruba gaat met landen in het koninkrijk samenwerken op gebied van gevangenissen en politie

ORANJESTAD – De vier landen binnen het Koninkrijk hebben afgelopen week gesproken over de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Er zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk optrekken bij het sluiten van rechtshulp- en uitleveringsverdragen met landen waarin criminelen hun toevlucht kunnen zoeken.

Ook is afgesproken hoe de ministers er samen voor kunnen zorgen dat kustwachtpersoneel kan optreden in elkaars kuststreken. Dit is belangrijk voor de aanpak van drugs- en mensensmokkel.

Gezamenlijk
Om te voorkomen dat jongeren terecht komen in de georganiseerde criminaliteit, treden de landen gezamenlijk op in de aanpak voorkomen daderschap maar ook slachtofferschap.

Dit gebeurt onder andere door de inzet van preventieve gedragsinterventies, zoals “Alleen jij bepaalt wie je bent” en het Leerorkest. De resultaten hiervan en nieuwe initiatieven zijn gepresenteerd en besproken.

Ook zijn afspraken gemaakt over het laten meedraaien van gevangenispersoneel in elkaars gevangenissen zodat zij in de praktijk kennis en ervaringen kunnen delen.

Daarnaast spraken de landen af om samen te werken bij de verdere ontwikkeling van forensische zorg voor zowel volwassenen als minderjarigen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Informatieuitwisseling
Voor opsporing van transnationale criminaliteit is snelle en veilige uitwisseling van informatie tussen de landen van belang. Deze samenwerking op het gebied van informatie levert beter inzicht in de criminele relaties tussen de Cariben en Nederland.  

Voor de optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen alle landen heeft Nederland de komende drie jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen informatieknooppunten in de landen en de interinsulaire informatie-coördinatie worden versterkt, opleidingen gegeven worden en komt er ICT beschikbaar

Politie
Tot slot is tijdens het JVO gesproken over het borgen van de intensieve samenwerking tussen de vijf politiekorpsen binnen het Koninkrijk.

De strategische agenda die de korpsen zijn overeengekomen gaat onder meer over opleidingen, integriteit, informatie-coördinatie en bedrijfsvoering, maar ook over samenwerking in het opleiden van leidinggevenden binnen de politie.

De agenda heeft voordelen voor alle landen. Voor deze regionale politiesamenwerking zal Nederland ook structureel financiële middelen vrijmaken.

Het volgende JVO zal plaatsvinden in juni op Bonaire onder Nederlands voorzitterschap.


Deel dit artikel