Nieuws op Aruba

Ondertekening aanvraag voor financiering van de implementatie van Aruba Fair Trade Authority

ORANJESTAD – De komst van een mededingingsorganisatie op Aruba is weer een stapje dichtbij gekomen. Vorige week is het plan van aanpak voor implementatie van de Aruba Fair Trade Authority, AFTA ondertekend. 

De AFTA wordt opgericht als onafhankelijk orgaan en is onderdeel van de economische hervormingen uit het Landspakket bij het Caribisch Orgaan Voor Hervorming en Ontwikkeling, COHO. De structurele kosten vanaf inwerkingtreding van de AFTA zijn onderdeel van de overheidsbegroting. 

In het implementatietraject van 2022, wordt een externe mededingingsexpert ingehuurd en worden twee ambtenaren vanuit het overheidsapparaat geworven die samen met de mededingingsexpert het implementatietraject en communicatieplan moeten uitvoeren. Deze twee medewerkers zullen door de expert getraind worden en zullen ook via stages bij de Authority for Consumers and Markets (ACM) en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) de nodige trainingen volgen. Voor de eenmalige implementatiekosten van de onafhankelijke mededingingsautoriteit 2022 is 620.000,- florin voor financiering gevraagd aan COHO. De structurele kosten zijn ten laste van de Landsbegroting.

Vier andere projecten die ook het ondernemings- en investeringsklimaat op Aruba verbeteren zijn een vereenvoudiging van het belastingsysteem, inclusief importheffingen en –procedures, het versnellen en verbeteren van vergunningenbesluiten achter één loket en het efficiënt openen van een bankrekening.

Deel dit artikel