Overheid en Politiek

Tekort begroting 2021 ruim 300 miljoen lager

De regering van Aruba heeft het tekort op de begroting van 2021 met bijna 307 miljoen verminderd. Dat werd duidelijk tijdens de behandeling in de Staten, waarbij de nota van wijziging door de minister van Financiën werd ingediend.

Het tekort is nu iets meer dan 291 miljoen florin, een verlaging van bijna 64 miljoen. Het nieuwe tekort is nu iets meer dan 227 miljoen florin. In vergelijking met het in 2021 gepresenteerde tekort van 534 miljoen florin is dit een forse reductie van bijna 307 miljoen florin.

Deze wijzigingen waren nodig om te voldoen aan de aanbevelingen van de College Aruba financieel toezicht. In de begroting voor 2022 heeft de regering de aanbevelingen van het CAFT en de Raad van Advies in acht genomen. Waaronder de verlaging van “Diensten en Producten” met bijna 13 miljoen, van 226 miljoen florin naar 213 miljoen florin.

Deel dit artikel