Aruba

Veiligheidshuis wil cases evalueren met ketenpartners

Het veiligheidshuis op Aruba constateert een toenemende drugsgebruik onder jongeren en lange wachtlijsten voor de mentale gezondheidszorg. Vroege detectie is noodzakelijk en casestudies moeten binnen de hele Justitiële keten worden geëvalueerd.

Het veiligheidshuis is onder meer verantwoordelijk voor de verwerking van het beleid met betrekking tot complexe zaken en personen met meerdere maatschappelijke problemen. Ook faciliteren en ontwikkelen zij de samenwerking tussen de ketens van maatschappelijke zorg en de justitiële keten.

Het Veiligheidshuis richt zich op specifieke groepen zoals risicojongeren, veelplegers, verwarde personen, verslaafden, psychiatrische en dubbele diagnostiek. Ze behandelen ook agressors en slachtoffers van relationeel geweld, mensen zonder papieren en senioren.

Daarbij wordt samengewerkt met belangrijke partners in de justitiële keten en de maatschappelijke zorg zoals, Bureau Leerplicht, Bureau Sostenemi, KIA, Directie Sociale Zaken, Directie Voogdijraad, Fundacion Guia Mi, Wit Gele Kruis, Fundacion pa Maneho di Adiccion, Respaldo, Bureau Slachtofferhulp, Politie Aruba, Openbaar Ministerie, Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba, Sociaal Psychiatrische Dienst en de FCCA.

Deel dit artikel