Nieuws op Aruba

Milton Harms Fonds op Naam voor Aruba

WILLEMSTAD – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) maakt met trots bekend dat zij vanaf 23 juni 2022 wederom een nieuw Fonds op Naam (FON) in haar beheer heeft.

Het Milton Harms Fonds op Naam (FON) is een initiatief dat voortvloeit uit de wens van de heer Harms om op een bijzondere wijze, een substantiële bijdrage te leveren aan de Arubaanse gemeenschap, waarbij het wederzijdse respect en het behoud van eigen waarde, centraal staat.

In deze wens heeft het Milton Harms FON ervoor gekozen om zich te richten op de sector Natuurbehoud van Aruba,  waarbij onderstaande speerpunten belangrijk zijn:

  • Het behoud, de bescherming en het herstel van inheemse of sleutel soorten (flora en fauna) van Aruba voor een duurzame biodiversiteit;
  • Het behoud, de bescherming en het herstel van ecosysteem diensten (producerende, regulerende, en culturele diensten) voor een gezond en weerbaar ecosysteem;
  • Het verrichten van Citizen Science (burgerwetenschap) om de participatie en begrip van de Arubaanse natuur te stimuleren;
  • Participatieve educatie of bewustmaking van kinderen over de interactie en impact die de menselijke samenleving heeft op de natuur en het milieu;
  • Het verkrijgen of overdragen van kennis of expertise ten behoeve van duurzaamheid binnen het domein van natuurbehoud voor de Arubaanse samenleving;        

Ingezetenen van Aruba (of Arubaanse stichtingen) die een idee hebben voor een project dat op Aruba plaatsvindt en aansluit bij de doelstellingen van het FON, kunnen vanaf 1 juli 2022, een aanvraag indienen via het PBCCG aanvraagportaal en maximaal AFL. 10.000,- per project aanvragen.

Het aanvraagproces kan gestart worden via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied www.pbccaribbean.com. Meer informatie over dit specifieke fonds op naam vindt u op: https://pbccaribbean.com/milton-harms-fon/

Het PBCCG ondersteunt al 68 jaar de kunst- en cultuurontwikkeling van de zes (6) eilanden van het Caribisch Koninkrijk.

Deel dit artikel