Nieuws op Aruba

Mensenrechtenschending Parkietenbos opnieuw geadresseerd aan de Verenigde Naties

ORANJESTAD – Anouk Balentina heeft de problematiek van het Parkietenbos op Aruba opnieuw geadresseerd aan de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten. Dat deed zij in 2021 ook al. In een brief aan de Oostenrijker Volker Türk vraagt zij om aandacht voor de mensenrechtenschendingen die op Aruba zouden plaatsvinden.

Aanleiding is het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden zijn nationaal rapport heeft ingediend, zoals vereist in resolutie 16/21 van de Mensenrechtenraad. Onder de sectie van het rapport ‘Mensenrechten en milieu’, heeft alleen Nederland informatie ingediend.

Van de overige landen van het Koninkrijk der Nederlanden is niets overgelegd. Door middel van haar brief wil Balentina voor Aruba aanvullende relevante informatie verstrekken die hoort bij de betreffende sectie.

Vuilstort

Anouk Balentina is een jurist gespecialiseerd op wetgevingsgebied met de nodige jaren kennis en ervaring en heeft zich de laatste jaren vooral bezig gehouden met milieurecht en internationale verdragen op milieugebied in relatie tot het Parkietenbos.

Het Parkietenbos ligt aan de westkust van Aruba, grenzend aan zee en mangroven direct ten zuiden van de Internationale luchthaven Koningin Beatrix.

Sedert de jaren zestig van de twintigste eeuw is de centrale vuilstortplaats Parkietenbos actief. De openbare installatie staat onder beheer van vuilverwerker Serlimar en bestaat uit twee hoofddeposito’s: het containerpark en de stortplaats, waar het afval verdicht, geëgaliseerd en afgedekt wordt.

Jarenlang is de inmiddels overvolle afvalstortplaats aanleiding geweest voor klachten over rookoverlast, giftige dampen en vervuiling, die een gevaar zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

Tekort

Balentina schrijft dat alle pogingen om de verantwoordelijke autoriteiten te mobiliseren tot nu toe zijn mislukt in die zin dat het allemaal neerkwam op beloften, maar geen enkele actie. Overheden schieten volgens haar tekort in hun publieke verantwoordelijkheid, terwijl juridische procedures vastzitten in formaliteiten zonder zicht op oplossingen.

Ook op Koninkrijksniveau, met de plicht om toezicht te houden op de landen binnen het Koninkrijk, op goed bestuur en naleving van mensenrechten, is er niets gedaan om de voortdurende schending van mensenrechten ten aanzien van de situatie in het Parkietenbos te stoppen, aldus Balentina.

Zij dringt er bij de Hoge Commissaris op aan om haar verklaringen, die ze met bewijzen zegt te onderbouwen, te onderzoeken in de hoop dat deze uitspraken mee kunnen worden genomen in het nationaal periodieke rapport, waar de situatie op Aruba uit is weggelaten.

Balentina hoopt ook dat de VN Nederland kan aanspreken op het feit dat die hun burgers niet beschermt tegen schendingen van mensenrechten en de nodige maatregelen kan nemen. Nederland moet wat haar betreft verantwoordelijk worden gehouden voor het opzettelijk weglaten van deze belangrijke informatie voor de rapportage.

Deel dit artikel