Nieuws op Aruba

Nederland grijpt niet in op Aruba vanwege overheidsfinanciën

DEN HAAG – Nederland grijpt niet in op Aruba vanwege de overheidsfinanciën. Dat zei Alexandra van Huffelen na afloop van de Rijksministerraad.

Volgens de staatssecretaris heeft Aruba voldoende wijzigingen doorgevoerd op haar begroting 2022 en is daarmee tegemoetgekomen aan de wensen van het College Aruba financieel toezicht.

Aruba had tijd gekregen om officieel haar zienswijze kenbaar te maken aan Den Haag, hoe het zijn begroting voor 2022 op orde gaat krijgen.

In juni had het College nog gezegd dat Aruba teveel geld uitgaf, terwijl was afgesproken om de uitgaven structureel te verlagen.

Naast de afspraak over het terugbrengen van de uitgaven voor goederen en diensten zijn er nog twaalf afspraken gemaakt. Niet duidelijk is of daaraan voldaan is, maar een aanwijzing blijft in ieder geval uit.

Deel dit artikel