Nieuws op Aruba

Aruba wil meer vuurwapens van de straat

ORANJESTAD – Justitie op Aruna houdt een wapeninzamelactie. Vanaf morgen tot tweede kerstdag zijn er twee verzamelpunten op het eiland waar vuurwapens ingeleverd kunnen worden. Dit zijn herkenbare blauwe containers die naast de politiewachten in San Nicolas en Oranjestad zijn geplaatst.

Inwoners die in deze periode een vuurwapen inleveren in deze containers zullen daarvoor niet vervolgd worden. Dit geldt ook voor munitie en onderdelen van vuurwapens, die kunnen ook ingeleverd worden.

Het Korps Politie Aruba verzoekt de wapens verpakt in te leveren, dit om misverstanden en ongelukken te voorkomen.

Probleem

Ongecontroleerd vuurwapenbezit is een probleem op Aruba. Naast dat het gebruik ervan leidt tot ernstige incidenten, draagt het bezit ervan ook bij tot een gevoel van onveiligheid in de samenleving. Vuurwapenbezit leidt tot en meer geweld en meer onveiligheid.

De straffen op vuurwapenbezit zijn dan ook hoog. Forse gevangenisstraffen voor enkel het bezit van een vuurwapen wordt dan ook opgelegd door de rechtbank. Maar het kan voorkomen dat de bezitter van een vuurwapen dit vuurwapen niet meer wil hebben, maar dit niet durft af te geven bij de politie. Je kan immers opgepakt worden voor het bezit van een vuurwapen en je zal jezelf moeten legitimeren.

Het Korps Politie Aruba en het Openbaar Ministerie zien echter ook in dat het thuis laten liggen of verstoppen van het wapen onwenselijk is. Wat als bijvoorbeeld een kind het wapen vindt?

Om deze reden is besloten de wapeninzamelactie te houden.

Deel dit artikel