Nieuws op Aruba

Nederlanders op de eilanden kunnen in maart 2023 kiezen voor samenstelling Eerste Kamer

DEN HAAG – Nederlanders die op Aruba, Curaçao en Sint Maarten wonen, kunnen stemmen voor een nieuw kiescollege voor de Eerste Kamer op 15 maart 2023. 

Deze kiescollegeverkiezing geeft hun een indirecte stem voor de Eerste Kamer. Nederlanders die willen stemmen voor deze verkiezing, moeten zich voor 1 februari registreren. Dat moet ook als je je eerder al hebt geregistreerd als kiezer in het buitenland voor andere verkiezingen.

Tot nu toe konden kiezers buiten Nederland alleen hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. De kiescollegeverkiezing is een indirecte verkiezing. De leden van het kiescollege niet-ingezetenen stemmen mee voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Dit doen ze samen met de leden van de Provinciale Staten. 

Wie al eerder heeft meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezing of verkiezing voor het Europees Parlement, krijgt een uitnodiging om zich te registeren voor de kiescollegeverkiezing. Anderen moeten hun aanvraag doen op de website https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland.htm

Alle inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met een Nederlands paspoort zijn Nederlanders. Maar om mee te mogen doen aan verkiezingen in Nederland moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo mag je niet meer ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, moet je 18 jaar of ouder zijn en ministens tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook als je werkzaam bent in Nederlandse openbare dienst of partner bent van zo iemand, mag je stemmen. 

Deel dit artikel