Aruba

Bewoners zien nog geen einde overlast Parkietenbos en vragen Tweede Kamer om actie

Milieuactiviste Anouk Balentina en Jorien Wuite (D66)

ORANJESTAD – Met de sluiting per 1 januari van de vuilstort op Parkietenbos is de aanslag op de gezondheid van de mensen daar en het leefmilieu nog niet voorbij. Dat zeggen de bewoners zelf tegen Tweede Kamerlid Jorien Wuite van D66. Zij hadden een ontmoeting bij de dumpplaats.

Die staat nog steeds in brand en ook de vuilverbrandingsoven draait nog op volle toeren en braakt volgens de bewoners stank en gevaarlijke gassen uit. Door continue toevoer van rioolslib vanuit de defecte rioolzuiveringsinstallatie is er een enorme vliegenoverlast.

Bovendien, zo stelt activiste en juriste Anouk Balentina is er van alles mis met de vergunning van de vuilverbrandingsoven. Zo is er is geen toezicht en handhaving van de regels. Een normenkader en transparant beleid ontbreekt. aldus Balentina.

Tijdens het bezoek kon Wuite ook zien hoe de vuilverbrandingsoven zwarte rook uitstootte terwijl er bovendien, in strijd met de hindervergunning, geen rode vlag bij de windvaan was geplaatst.

Opvallend

Het bezoek vond plaats terwijl terwijl minister Arends, verantwoordelijk voor de dump en afvalbeheer in Aruba, in het bestuurskantoor een besloten vergadering hield met een selecte groep NGO’s die hij informeerde over hoe verder na de sluiting van de Parkietenbos. Buurtbewoners waren niet uitgenodigd.

Zij verwonderen zich over deze handelswijzen van uitsluiting. Het feit dat tot op heden geen concreet sluitings- en nazorgplan aan bewoners en direct belanghebbenden is voorgelegd en de minister belanghebbenden weerhoudt van informatie omtrent de instanties die belast zullen worden met de sanering, zo stellen zij.

Die eisen verder dat het RIVM in Nederland advies gaat geven en onderzoek gaat doen met de nodige expertise en objectiviteit. Volgens de bewoners is afval- en milieubeheer een serieuze zaak waarbij ook mensenrechten op het spel staan. In Sint-Maarten is het RIVM wel ingeschakeld ter sanering van de dump in Phillipsburg.

De bewoners vroegen Jorien Wuite om in de Tweede Kamer deze problemen en de ernst ervan onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen en haar te vragen op basis van het Statuut in te grijpen.

Deel dit artikel