Nieuws op Aruba

Horacio Oduber Hospital vanaf 1 maart rookvrij

ORANJESTAD – Vanaf 1 maart is het Horacio Oduber Hospitaal in Oranjestad rookvrij. De maatregel is een gevolg van de tabakswet die in mei vorig jaar op Aruba werd aangenomen door het parlement. Ook het Lab en de bloedbank die bij het ziekenhuis horen zijn in maart rookvrij.

De maatregel betekent dat er zowel in de gebouwen als op het terrein van het ziekenhuis niet meer gerookt mag worden. Daaronder valt ook het parkeerterrein en de verschillende poliklinieken rondom het ziekenhuis. Niet alleen rookwaar is verboden, maar ook elektronische sigaretten.

Het ziekenhuis was in september vorig jaar al begonnen met het rookvrij maken van verschillende zones in het ziekenhuis. Die tijdelijke zones worden nu al permanente zones. De zones waarin roken nu nog getolereerd worden blijven dat tot 1 maart.

Tabakswet

De nieuwe tabakswet verbiedt mensen al sinds mei van vorig jaar te roken in publieke ruimtes, scholen, recreatiegebieden en eetgelegenheden Ook bushaltes en casino’s vallen onder het verbod. Al mogen die een afgesloten plek aanbieden waar gerookt mag worden.

Ook de verkoop is aan banden gelegd. Zo mag er geen rookwaar worden verkocht in overheidsgebouwen, medische faciliteiten, in kunst en cultuurruimtes en bij sportcomplexen en sportclubs.

Verkoop aan mensen onder de 21 is ook verboden. Zichtbare uitstalling van rookwaar is niet toegestaan. Sigaretten en sigaren mogen niet meer los verkocht worden, maar enkel in gesloten en verzegelde verpakkingen.

De nieuwe wet is onderdeel van het nationale preventieplan voor de gezondheid van Aruba. Dertien procent van de Arubaanse bevolking boven 20 jaar is roker.

Er geldt vanaf 1 januari een overgangsfase om tabaksgebruikers, het bedrijfsleven en de gemeenschap de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe wet. 

Na de overgangsfase zullen de met het toezicht belaste personeel de naleving handhaven en degenen die zich niet aan de wet houden bestraffen met een boete. Die kunnen voor bedrijven oplopen tot wel 100.000 florin.

Deel dit artikel