Nieuws op Aruba

Ongering benoemd tot voorzitter van Cft voor Curaçao, Sint-Maarten, Aruba en Caribisch Nederland

Lidewijde Ongering - Foto Rijksoverheid

DEN HAAG – Drs. Lidewijde Ongering is de nieuwe voorzitter van het college Financieel toezicht voor de eilanden. Dat is vandaag door de regering Rutte besloten op voordracht van de Rijksministerraad.

Zij zal per 1 februari 2023 aan de slag gaan en zal in deze rol verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de begrotingen van Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ongering heeft een uitgebreide achtergrond in verschillende Haagse departementen en heeft in het verleden als secretaris-generaal gewerkt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft als reactie op het nieuws: “Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn een persoon met een stevige staat van dienst te vinden voor deze belangrijke functie. Zij is een waardige opvolger van de heer Gradus die in oktober 2022 zijn vertrek per 1 februari 2023 heeft aangekondigd. Het belang van gezonde financiën kan niet voldoende worden benadrukt. Gezonde overheidsfinanciën vormen immers de basis voor het doen van investeringen die moeten leiden tot meer weerbaarheid en duurzame ontwikkeling van de Landen. Met als hoofddoel: meer welzijn voor alle inwoners.”

De Colleges financieel toezicht zijn onafhankelijke instanties die toezien op de deugdelijkheid van de overheidsfinanciën van de Landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en van Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Colleges hebben een signalerende en adviserende rol en zorgen ervoor dat de financiële huishouding van deze landen op orde is. Dit is van groot belang omdat gezonde overheidsfinanciën de basis vormen voor het doen van investeringen die moeten leiden tot meer weerbaarheid en duurzame ontwikkeling van de Landen. Hierdoor kan er meer welzijn voor alle inwoners ontstaan.

De huidige voorzitter, prof. dr. Raymond Gradus, zal per 1 februari 2023 vertrekken.

Deel dit artikel