Aruba

Openbaar Ministerie waarschuwt minister Croes om eigengereid optreden

ORANJESTAD – Het Openbaar Ministerie van Aruba waarschuwt minister Glenbert Croes om niet buiten de procedurele paden om te handelen, ook al is hij bevoegd. De minister van Arbeid, Integratie en Energie had verzoeken tot uitgiftes van bewijzen van terugkeer zelf afgehandeld in plaats van de Immigratiedienst DIMAS.

Bewijzen van terugkeer kunnen door vreemdelingen worden aangevraagd, als zij van plan zijn om tijdelijk naar het buitenland te reizen en daarna weer terug willen komen.

Volgens het OM ligt misbruik, verwarring en onduidelijkheid op de loer als de minister zich niet houdt aan voorgeschreven procedures. Controle en zicht op de dienstverlening van de overheid raakt uit zicht, aldus het OM.

Melding

Vorig jaar kreeg de procureur-generaal een melding van de immigratiedienst dat er mogelijk valse bewijzen van terugkeer in omloop waren. Daaropvolgend heeft het OM de Landsrecherche opdracht gegeven om een feitenonderzoek te beginnen naar de gang van zaken rondom de uitgiften van bewijzen van terugkeer.

Uit het feitenonderzoek blijkt dat rond de uitgifte de betrokken minister bevoegd om zo’n bewijs te signeren, maar DIMAS is als uitvoerende dienst daarmee normaliter belast.

In het onderzoek zijn zes zes terugkeerbewijzen aangetroffen die niet via DIMAS zijn uitgegeven, maar via het bureau van de minister en door de minister ondertekend.

Daaruit kan volgens het OM niet zonder meer geconcludeerd worden dat er sprake is van valsheid in geschrifte. De minister is immers bevoegd. Maar verwarrend is het wel.

Omdat er geen verdenking is van een strafbaar feit is het onderzoek afgesloten en wordt geen strafrechtelijk onderzoek gestart, aldus het Openbaar Ministerie.

Deel dit artikel