Nieuws op Aruba

College financieel toezicht Aruba: stopzetting bezuinigingen, zorg heeft gevolgen voor de begroting

Foto CAft - feb 2023

Oranjestad – De beslissing van de regering van Aruba om eenzijdig de bezuinigingen van 5,5% in de zorgsector stop te zetten, zal de resultaten van verzekeraar AZV negatief beïnvloeden. Tenminste als er geen compenserende maatregelen worden genomen, maar ook dan dient de begroting aangepast. Dat zegt het College Arubaanse Financiële Toezicht in een eerste reactie tegen nieuwsportaal Noticiacla. 

De regering heeft laten weten zowel het College als de Nederlandse regering over hun beslissing te hebben geïnformeerd, maar vanuit Nederland is er nog geen reactie ontvangen. Dat moet volgende week gebeuren, zo weet Notociacla.

Minister Dangui Oduber: “We hebben het College over deze beslissing geïnformeerd en hen uitgelegd dat er geen wettelijke basis en geen rechtvaardiging meer is om deze bezuinigingen te handhaven.” 

Begrip

Op de Facebook-pagina van de minister legt hij uit dat het besluit sinds januari van dit jaar bekend is bij het College. Volgens de Arubaanse overheid heeft het College begrip hebben getoond voor de situatie in de medische zorg. Dat begrip bleef overigens beperkt tot de stap van het Ministerie van Volksgezondheid en AZV om de zorgkosten beter te beheren en niet het stopzetten van de bezuinigingen in de zorg.

De budgettaire gevolgen van deze verandering moeten in een aangepast budget worden opgenomen. Het College evalueert de geldende wetgeving om ervoor te zorgen dat de regering van Aruba handelt volgens de voorgeschreven regels.

Deel dit artikel