Aruba

Uitwisseling gevangenen tussen Aruba en Curaçao in het kader van Koninkrijksregeling

Foto's: Èxtra

WILLEMSTAD – Gisteren vond er een opmerkelijke gevangenenruil plaats tussen Aruba en Curaçao. Twee gevangenen uit de SDKK-gevangenis in Curaçao werden aan boord van een kustwachtboot geplaatst en naar Aruba getransporteerd. Tegelijkertijd werd een Arubaanse gedetineerde aan boord van hetzelfde vaartuig gebracht om naar de SDKK-gevangenis in Curaçao te worden overgebracht.

Volgens het Openbaar Ministerie maakt deze uitwisseling van gevangenen deel uit van een regeling binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Deze regeling maakt het mogelijk om gevangenen te verplaatsen naar een ander land binnen het Koninkrijk wanneer dit noodzakelijk is.

Enkele weken geleden werden negen gevangenen uit Aruba naar Curaçao overgebracht vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de KIA-faciliteiten op Aruba.

Dergelijke overplaatsingen kunnen om verschillende redenen plaatsvinden. In sommige gevallen kan het zijn dat de gedetineerde een straf moet uitzitten in het land waar het misdrijf is gepleegd. In andere gevallen kan het zijn dat de gevangenisfaciliteiten in een van de landen onderhoud nodig hebben, zoals recentelijk het geval was met de KIA-faciliteiten op Aruba.

Deze regelingen zijn ontworpen om flexibiliteit en samenwerking binnen het Koninkrijk te bevorderen, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor de veiligheid en het welzijn van de gedetineerden.

Deel dit artikel