Nieuws op Aruba

Arubaanse overheid: Burgers moeten bewust zijn van het belang van zeegras

ORANJESTAD – De Arubaanse overheid vergroot de bewustwording van zeegras voor het ecosysteem van de oceaan en de voordelen die het biedt voor zowel mens als natuur op Aruba. Zij roept burgers op om het belang te onderkennen.

Zeegrasvelden bestaan uit zeeplanten die gedijen en groeien in ondiepe wateren langs de kust. Ze spelen een cruciale rol in het verschaffen van voedsel en bescherming aan talrijke zeedieren. Bovendien helpt zeegras de oceaan te filteren, vermindert het erosie en absorbeert het koolstof. 

Op Aruba worden vijf soorten zeegras beschermd door de lokale wetgeving. Daarnaast is er ook de exotische invasieve soort die het Caribisch gebied en Aruba heeft bereikt.

Belang

Zeegrasvelden bieden voedsel aan talrijke zeedieren zoals schildpadden, vissen, schelpdieren en krabben. Daarnaast fungeren ze als schuilplaats en broedplaats.

Zeegras speelt ook een belangrijke rol in het zuiveren van het oceaanwater door verontreinigingen te verwijderen. Dit draagt bij aan de veiligheid van het zeeleven en de mens.

Zeegras helpt erosie onder controle te houden en stabiliseert sedimenten op de bodem van de oceaan. Dit beschermt kustgebieden tegen stormen en natuurrampen. En zeegras absorbeert koolstof en draagt bij aan het verzachten van klimaatverandering.

Bedreigingen 

Zeegras wordt volgens de overheid vernietigd om ruimte te maken voor ontwikkelingsprojecten zoals baggeren, strandopvulling met zand van elders en de bouw van gebouwen.

Zeegras wordt vaak vervuild door grijs water, industrieel afval of landbouwafval. Overbevissing of grootschalige visserij kan leiden tot een aanzienlijke afname van vispopulaties en andere dieren die in de zeegrasvelden leven, met mogelijk ongecontroleerde groei van zeegras en verstoring van de biodiversiteit tot gevolg.

De stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering kan leiden tot overstroming van de zeegrasweiden, waardoor kustgebieden kwetsbaar worden voor stormschade.

Elke burger kan helpen bij het beschermen van deze zeegrasweiden. Door het beperken van het gebruik van pesticiden en/of meststoffen kan uitspoeling naar de oceaan worden voorkomen. 

Het is belangrijk om verontreinigd water op een verantwoorde manier te lozen om besmetting van de zeegrasvelden te voorkomen. Vissers worden aangemoedigd om duurzame vismethoden te gebruiken en geen netten met kleine mazen te gebruiken, omdat deze schadelijk zijn voor baby- en jonge vissen. Ook het gebruik van sleepnetten op de bodem van de oceaan kan schade toebrengen aan de zeegrasvelden.

De Directie Natuur en Milieu roept de gemeenschap op om meer informatie te zoeken over het belang van zeegrasvelden en samen te werken aan de bescherming van dit belangrijke ecosysteem.

Deel dit artikel