Nieuws op Aruba

Nieuw speervisbeleid op Aruba

ORANJESTAD – Het Ministerie van Transport, Natuur, Integriteit en Ouderenzaken heeft speervissers op Aruba geïnformeerd over het nieuwe duurzame beleid voor hun activiteiten. Deze regulering focust zich op speervissen op niet-beschermde soorten zoals de koraalduivel en introduceert een vergunningssysteem dat beheerd zal worden door de minister van Natuur.

In een recente bijeenkomst op het Bestuurskantoor, konden speervissers het nieuwe beleid doornemen, het resultaat van intensieve discussies en samenwerkingen met diverse stakeholders zoals Santa Rosa, Directie Natuur en Milieu, Fundacion Parke Nacional Aruba, Warda nos Costa, Maritieme Politie en Directie Scheepvaart.

Binnen het nieuwe beleid valt vooral de vergunningsregeling op. Speervissen wordt alleen toegestaan met een vergunning die door de minister van Natuur is verleend, geldig voor maximaal 1 jaar en gekoppeld aan jaarlijkse leges. Santa Rosa, verantwoordelijk voor Landbouw, Veeteelt en Visserij, zal deze vergunningen en registraties beheren.

Belangrijke wijzigingen omvatten ook de controle door Santa Rosa op de import en verkoop van harpoengeweren en gerelateerde uitrusting. Speervissers moeten verplicht een cursus volgen over kennis van onderwatersoorten, wetten en voorschriften, en veiligheidsprocedures voor speervissen.

Er zijn ook specifieke regels aangekondigd voor het type harpoengeweer dat kan worden gebruikt: alleen modellen met elastieken (power bands) zijn toegestaan, pneumatische harpoengeweren zijn verboden. Ook worden zones vastgesteld waar speervissen is toegestaan en welke soorten vis in elk gebied mogen worden gevangen.

Datamanagement speelt ook een cruciale rol in het nieuwe beleid. Speervissers moeten elke zes maanden informatie over de gevangen soorten, hun grootte en het vangstgebied vastleggen. Santa Rosa is verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van deze informatie.

Overtredingen van de nieuwe regels kunnen leiden tot intrekking van de vergunning. Het ministerie van Natuur is van plan, met goedkeuring van de Ministerraad, het proces te starten bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) om het beleid te formaliseren.

Deel dit artikel