Aruba

Werkzaamheden op Aruba van start om rioleringsproblemen in Columbusstraat en Wilhelminastraat op te lossen

Colombusstraat | foto Noticiacla

ORANJESTAD – Na een tijdelijke stop van de werkzaamheden, worden binnenkort de herstelwerkzaamheden aan de riolering in Columbusstraat en een deel van Wilhelminastraat hervat. Minister van Economische Zaken, Geoffrey Wever, heeft aangekondigd dat de geschatte tijd voor de afronding van de rioleringsproblemen acht weken is. Deze cruciale stappen zijn nodig om uiteindelijk het langverwachte plein in Columbusstraat te voltooien.

Een vergadering op dinsdag 18 juli heeft geleid tot de afronding van de juridische en financiële aspecten die verband houden met de rioleringsproblemen. In april werden de werkzaamheden onverwacht gestaakt nadat een beschadigde rioolleiding onder de weg werd ontdekt. Dit probleem ontstond tijdens de werkzaamheden aan het toekomstige plein in Columbusstraat.

Een nauwkeurige inspectie bracht verschillende problemen aan het licht met het “afvoerprofiel”, dat dienst doet als een kanaal voor regenwater. Het afvoerprofiel bleek in een slechte staat te verkeren en was dringend aan vervanging toe. 

Aanvankelijk overwoog de overheid om de weg tijdelijk open te stellen voor verkeer, maar vanwege de beschadigde rioolleiding kon dit niet doorgaan. De situatie zou een gevaar vormen voor het gewicht van auto’s en was daarmee niet veilig voor weggebruikers. Als gevolg hiervan moest de weg worden afgesloten en de werkzaamheden aan het plein werden onderbroken.

Na zorgvuldige overwegingen is er nu gekozen voor een duurzaam en efficiënt systeem om de problemen snel op te lossen. 

Deel dit artikel