Nieuws op Aruba

Buren Seroe Colorado pleiten voor balans tussen ontwikkeling en woongenot

ORANJESTAD – De burengroep van Seroe Colorado heeft via een persbericht laten weten een goede balans te willen tussen het woongenot van de bewoners en de ontwikkeling van het hotel.

Omwonenden rond het erfpachtsterrein waar de bouw van het Secrets hotel is gepland lopen met hun wens vooruit op de nieuwe beschikking voor de bouwvergunning die de minister op last van het gerecht moet nemen.

Bij de beslissing dient de minister, premier Evelyn Wecer-Croes rekening te houden met de bezwaren die door de buurtbewoners tijdens de rechtszaak zijn ingediend.

Stilgelegd

De bouw van het hotel bij Seroe Colorado werd in februari door de rechter stilgelegd. Bewoners hadden daarom gevraagd, net als natuurbeschermingsorganisatie FPNA, de stichting Nationaal Park Ari Kok. 

Zij zeiden dat de bouwvergunning in strijd is met het ruimtelijk ontwikkelingsplan van Aruba en met het Woningbesluit, Ook zou het bouwplan de omgeving hinderen.

Three Rivers Real Estate N.V. is de bouwer. Het gaat om een groot all-inclusive hotel van zeshonderd kamers in Sero Colorado nu en een eventuele uitbreiding later naar 900 kamers. De bouwplaats is een paar honderd meter verwijderd van het Marine Protected Area Sero Colorado.

Volgens de rechter was niet vast te stellen of de bouwvergunning correct was. Er ontbraken belangrijke adviezen. Ook kon niet worden vastgesteld of de voorschriften van het ruimtelijk ontwikkelingsplan wel of niet gevolgd werden. De rechter sloot ook niet uit dat de bouwvergunning uiteindelijk geen stand houdt in verdere procedures.

Overlast

Volgens de burengroep is er sprake van beperkte ruimte in de wijk die zorgvuldige planning van de ontwikkeling vereist. De bewoners ervaren nu al hinder en overlast tijdens de bouwwerkzaamheden, die zich herhaaldelijk en onaangekondigd, zelfs tijdens de weekends en de nachtelijke uren, voordoen. 

Zware betontrucks zorgen voor indringende geluidsoverlast en felle lichtspots schijnen rechtstreeks op de woningen, zelfs in de nachtelijke uren.

De burengroep wijst op situaties elders op het eiland, waar grote hotels op aanzienlijke afstand van de dichtstbijzijnde woningen zijn gepland, meestal op minimaal 300 meter, vaak zelfs 400 meter of meer. 

In tegenstelling hiermee is het geplande massale hotel in Seroe Colorado slechts 25 meter verwijderd van de woonpercelen, wat tot negatieve gevolgen leidt.

Om tot een oplossing te komen, benadrukt de burengroep dat niet alleen juristen moeten worden betrokken, maar ook onafhankelijke ruimtelijke ontwikkelingsdeskundigen geraadpleegd moeten worden.

Trackrecord

Premier Evelyn Wever-Croes heeft een slechte trackrecord in dit dossier als het aankomt op luisteren naar de bewoners.

Zij had verzuimd om de bezwaren van de burengroep mee te nemen in haar hernieuwde  beslissing over de bouwvergunning van het hotelproject. 

Voordat de rechter aan zijn eerdere vonnis toekwam, hekelde hij de houding van de Arubaanse overheid die trachtte het proces om bezwaar te maken tegen de bouwvergunning te frustreren. Bewoners van Seroe Colorado werd geen inzage gegeven in de bouwvergunning en daarbij behorende stukken. 

De burengroep deed eerder al een aanbod om door een dialoog tussen henzelf, de premier en de ontwikkelaar Three Rivers mee te werken aan een oplossing. Maar Evelyn Wever-Croes ging hier niet op in. 

De overheid heeft aldus de bewoners belemmerd in het effectief aanwenden van rechtsmiddelen tegen de bouwvergunning, oordeelde het Gerecht.

Deel dit artikel