Aruba

Geen Rijkswet financieel toezicht kost Aruba veel geld

DEN HAAG – Aruba gaat vanaf 10 oktober zes tot acht procent rente betalen over de coronaleningen, die het kreeg en accepteerde van Nederland tijdens de pandemie. Dit komt overeen met de rente die Nederland zou vragen van landen met een vergelijkbare creditrating. De rente had fors lager kunnen zijn, iets meer dan drie procent, als het kabinet Evelyn Wever-Croes had ingestemd met een Rijkswet financieel toezicht.

Ook heeft Aruba nog geen doorrekening van de herfinanciering gepresenteerd. Levert Oranjestad ook een doorrekening, dan kan maatwerk worden afgesproken in de opzet van de lening en aflossing.

Aan alle landen is gevraagd om te laten zien hoe ze de economie de komende jaren verder willen versterken. Onder meer door het opstellen van een Meerjarig Economisch Kader dat inzicht moet bieden in geplande investeringen en hervormingen. Ook vraagt Nederland om een onafhankelijke doorrekening
van de herfinanciering, om de schuldenlast per land te kunnen bepalen.

Sint Maarten

Sint Maarten heeft als eerste land de doorrekening van de herfinanciering afgerond. Hieruit
blijkt dat de overheidsfinanciën ook de komende jaren nog kwetsbaar zijn. Om die reden
wordt de lening aflossingsvrij aangeboden en krijgt Sint Maarten te mogelijkheid de lening in
een gelijkmatiger tempo af te lossen.

Voor Curaçao en Sint Maarten geldt dat er een bestuurlijk akkoord moet liggen over
een financieel realistisch reddingsplan voor pensioenverzekeraar Ennia. Deze
pensioenverzekeraar kampt momenteel met een enorm vermogenstekort, waardoor
een korting dreigt voor 30.000 polishouders op Curaçao en Sint Maarten.

Nederland is daarom bereid beide landen een lening te verstrekken om een doorstart mogelijk te maken en daarmee zekerheid te bieden aan de polishouders op Curaçao en Sint Maarten.

Deel dit artikel