Nieuws op Aruba

OM Aruba beticht presentatoren van foute voorstelling zaken: procureur-generaal onterecht bekritiseerd

Enfoke journalist Patrick Paskel (r)-Nelson Andrade (l)

ORANJESTAD – De presentatoren van het programma Enfoke gaven in hun uitzending van 3 augustus een verkeerde voorstelling van zaken. Dat vindt althans het Openbaar Ministerie, die eerder liet weten – zonder al te veel details kwijt te willen – dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting.

Vandaag geeft het OM een persbericht uit waarin gesteld wordt dat de twee presentatoren enkele onjuiste beweringen hebben gedaan, met name over de screening van ministers van het huidige kabinet. 

In de uitzending werd volgens het OM gesuggereerd dat de procureur-generaal zijn wettelijke taak niet goed had gedaan. Zijn integriteit zou daardoor in twijfel zijn getrokken.

Verkeerde landsverordening

Een van de presentatoren toonde tijdens de uitzending een exemplaar van de Landsverordening integriteit ministers van 2021 en verwees naar artikel 3 ervan. Maar deze wet is van een latere datum dan de screening van ministers van het huidige kabinet Wever-Croes II.

Die werd geïnstalleerd op 20 september 2021. De screening van de ministers was gebaseerd op het Landsbesluit screening ministers van 9 september 2013. In dit Landsbesluit kreeg de procureur-generaal slechts de opdracht om naslag te doen in het justitiële documentatieregister (de zogenaamde strafkaarten). Verder was geregeld dat de procureur-generaal zich moest beperken tot afgeronde zaken die tot een strafrechtelijke veroordeling hadden geleid.

In de nieuwe wet moet de procureur-generaal justitiële gegevens verstrekken bij de screening, via tussenkomst van de korpschef. De beweringen in de uitzending van Enfoke suggereerden dat dit ook vereist was bij de screening van de ministers van het tweede kabinet Wever-Croes. Maar dat is volgens het OM dus onjuist.

Volgens het OM ontbrak het in de uitzending van Enfoke over de screening van ministers aan feitelijke verificatie. Beide genoemde wetten, zowel de Landsverordening van 1 januari 2022 als het Landsbesluit van 9 september 2013, zijn overigens gemakkelijk te vinden op het internet.

Bedreiging 

Afgelopen vrijdag 4 augustus is op bevel van de officier van justitie door de politie een man aangehouden omdat hij de presentatoren van Enfoke met de dood bedreigde. Dit naar aanleiding van één of meerdere uitzendingen van Enfoke de afgelopen week. 

Het bedreigen van journalisten wordt door het Openbaar Ministerie op geen enkele wijze getolereerd. Journalisten moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. De persvrijheid wordt begrensd door het recht en niet door individuen die het recht in eigen hand nemen, aldus het OM.

Deel dit artikel