Aruba

Centrale Bank Aruba haalt ongekend hard uit naar Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten

ORANJESTAD – De Centrale Bank van Aruba heeft in een persverklaring over de Ennia problematiek ongekend hard uitgehaald naar de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die zoud in de Ennia-case gefaald hebben in haar toezichtstaak.

Al in 2007 had de Bank besloten om de Arubaanse bijkantoren van Ennia op Aruba te verzelfstandigen vanwege gesignaleerde dubieuze transacties en het niet optreden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

“De Centrale Bank van Aruba is een strikte toezichthouder en gedoogt niet”, zo stelt de Bank in reactie op het Ennia-debacle op Curaçao en Sint Maarten. Daar heeft Hushang Ansari, de hoogste baas van Ennia, de verzekeraar financieel leeggetrokken, zodat 30.000 polishouders moeten vrezen voor hun pensioen.

Door het strikte toezicht op Aruba, blijft hetzelfde debacle de polishouders van Ennia op Aruba bespaard. De Centrale Bank hecht er daarom waarde aan Ennia Aruba buiten de discussie te houden. “Ennia Aruba vormt onderdeel van de Ennia groep, maar de Ennia Aruba entiteiten zijn solvent en rendabel en voldoen aan alle prudentiële vereisten zoals opgelegd bij wet en de Centrale Bank van Aruba.”

Vonnis

Al in 2013 wordt uit een vonnis van de rechtbank in Oranjestad duidelijk dat er problemen waren met de manier waarop Ennia omsprong met haar beleggingspolissen.

De Statuair directeur van de Ennia Aruba, Roger Schimmel had verschillende malen aan de bel getrokken en in 2010 de Centrale Bank van Aruba geïnformeerd over de zorgen die hij had ten aanzien van het beleggen van polisgelden door de Ennia Groep.

Wat ook duidelijk werd in dit betreffende vonnis is dat intern toezicht bij Ennia niet werd getolereerd op straffe van ontslag. Dit verwijt geldt de hele Ennia groep. Met dit verschil dat de Centrale Bank in Oranjestad wel acteerde op geluiden over foute beleggingspolitiek en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, dat toen onder leiding stond van bankpresident en persoonlijke vriend van Ansary, Emsley Tromp, niet.

Deel dit artikel