Aruba

Meer nieuwe bedrijven op Aruba in 2023

ORANJESTAD – In Aruba zijn het afgelopen jaar 1539 nieuwe bedrijven geregistreerd. Dat meldt de Kamer van Koophandel. Een significante stijging ten opzichte van 2022, toen 1364 nieuwe registraties werden gedaan. Ondanks de toename van nieuwe bedrijven, werden vorig jaar ook 753 bedrijven opgeheven of geliquideerd, iets meer dan de 733 in 2022.

Deze cijfers tonen aan dat de totale hoeveelheid bedrijven op Aruba gestaag is toegenomen sinds 2018. Hoewel de algemene groeisnelheid positief blijft, duidt een vertraging in de totale toename van bedrijven op een langzamere groei in het aantal bedrijven.

In de afgelopen vijf jaar waren er significante schommelingen in het aantal nieuwe bedrijfsregistraties, maar elk jaar was er een groei ten opzichte van het voorgaande jaar. Er was een piek in 2021 met een groei van bijna 26 procent en opnieuw een opmerkelijke groei in 2023 met bijna dertiern12,8%.

Het percentage van bedrijfssluitingen en liquidaties fluctueerde tussen 2018 en 2023. Maar er is een afname in deze cijfers te zien in de afgelopen jaren, wat suggereert dat minder bedrijven hun deuren sluiten. Deze negatieve waarden duiden op een reductie in het aantal opheffingen en liquidaties, wat positief nieuws is voor de bedrijfswereld in Aruba.

Deel dit artikel