Aruba

Nieuwe autorisatie voor gouverneur van Aruba om toegang Nederlandse basisregistratie voor paspoortaanvragen

DEN HAAG – Per 1 januari 2024 is er een nieuw autorisatiebesluit in werking getreden voor de Gouverneur van Aruba, dat hem toegang geeft tot de basisregistratie personen voor het verwerken van aanvragen voor nationale paspoorten.

Dit besluit, gepubliceerd in de Staatscourant op 28 december 2023, staat de Gouverneur toe systematisch gegevens op te vragen die nodig zijn voor het ontvangen, beoordelen, verstrekken en uitreiken van nationale paspoorten, volgens de Paspoortwet.

Dit besluit is een gevolg van een verzoek van de Gouverneur van Aruba van 21 november 2023, gericht aan de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Het maakt deel uit van een poging om de paspoortverstrekking efficiënter en effectiever te maken.

Het besluit benadrukt de noodzaak van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het verstrekken van deze gevoelige gegevens, en het omvat ook voorwaarden voor het gebruik en de beveiliging van deze informatie.

Identiteit

Met dit besluit wordt de Gouverneur, zoals gezegd, in staat gesteld om relevante gegevens uit de basisregistratie personen op te vragen, die essentieel zijn voor het onderzoek naar de identiteit of het Nederlanderschap van de aanvrager van een paspoort.

Dit omvat gegevensverstrekking in gevallen waarin een ouder van de aanvrager betrokken is, en waarbij de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor onderzoek naar de nationaliteit of identiteit van de aanvrager, of om te controleren of de ouder gezag heeft over de aanvrager.

Deel dit artikel