Nieuws op Aruba

Aruba werkt toe naar betaalbare studentenhuisvesting in Oranjestad

Foto - NoticiaCla

ORANJESTAD – In het hart van Oranjestad, op locaties bekend als Klipstraat 2 en Havenstraat 2, is Aruba van plan een perceel domeingrond in erfpacht uit te geven specifiek voor de ontwikkeling van betaalbare studentenhuisvesting.

Dit perceel, waar vroeger het Openbaar Ministerie was gevestigd, staat al langere tijd leeg en verkeert in staat van verval. De uitgifte in erfpacht volgt na jaren van onbenutte openbare inschrijvingen, die geen belangstelling opwekten. 

De aankondiging is een onderdeel van de bredere strategie van de Arubaanse regering om de binnensteden van Oranjestad en San Nicolas nieuw leven in te blazen, met bijzondere aandacht voor stadsvernieuwing, het bevorderen van binnenstedelijk wonen en de aanleg van nieuwe infrastructuur.

De Stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano F.C.C.A., een woningbouwcorporatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het verstrekken van betaalbare woonruimte, heeft haar interesse in het project bevestigd. De F.C.C.A. heeft een sterke staat van dienst in het ondersteunen van de publieke taak op het gebied van huisvesting en is door de overheid erkend als de enige serieuze gegadigde voor dit project.

Deze ontwikkeling is in overeenstemming met de richtlijnen van het Didam-arrest van de Hoge Raad, die de uitgifte van overheidsgronden aan strikte voorwaarden bindt. De Arubaanse overheid benadrukt dat deze stap een belangrijk element vormt in de realisatie van haar beleidsdoelstellingen gericht op duurzame stadsontwikkeling en het bieden van betaalbare huisvestingsoplossingen.

Geïnteresseerden of tegenstanders van dit plan hebben twintig dagen de tijd om bezwaar te maken door middel van een kortgedingprocedure bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba. 

Deel dit artikel