Nieuws op Aruba

Druk op Arubaans Parlement om wetgeving homohuwelijk snel te behandelen

ORANJESTAD – Een groep parlementariërs eist binnen dertig dagen behandeling van het wetsvoorstel dat het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. De oproep komt van RAIZ fractieleider Raymicheline Raymond, ACCION 21 fractieleider Miguel Mansur en RAIZ lid Ron Kamperveen. De oproep is gericht aan de voorzitter van de Staten van Aruba, Edgar Vrolijk.

Ondanks eerdere toezeggingen en duidelijke aanwijzingen van de rechterlijke macht heeft het Arubaanse parlement de behandeling van dit cruciale wetsvoorstel uitgesteld. De indieners wijzen op de verantwoordelijkheid van de Staten om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de Arubaanse democratie door middel van beraadslaging, debat, en stemmen over wetgeving die de samenleving direct beïnvloedt.

Aanhoudend Uitstel

De nota naar aanleiding van het verslag bij de ontwerp-Landsverordening openstelling huwelijk werd al op 9 oktober 2023 ingediend, waarmee het wetsvoorstel officieel behandelbaar werd verklaard. 

Maar tot op heden is de behandeling in een openbare vergadering uitgebleven, ondanks dat er voldoende tijd is verstreken voor het houden van relevante commissievergaderingen. 

De parlementariërs benadrukken dat het uitblijven van actie niet alleen de vooruitgang op het gebied van gelijkheid en mensenrechten hindert, maar ook de effectiviteit en verantwoordelijkheid van het Arubaanse wetgevend lichaam in twijfel trekt.

Wachten 

Een bijzonder punt van zorg is het uitstel van wetgevende actie in afwachting van een beslissing van de Hoge Raad in de zaak aangespannen door Fundacion Orguyo Aruba, die streeft naar openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. 

De briefschrijvers argumenteren dat de Arubaanse regering het feit hekelt dat de rechterlijke macht op hun stoel zou zijn gaan zitten, maar dat ze nu zeggen te wachten op diezelfde rechterlijke macht en daarom het wetsvoorstel niet agenderen.

De indieners van de brief benadrukken het belang van het houden van een openbare vergadering waarin elk lid zijn of haar argumenten en motiveringen kan uiten, vragen kan stellen, en zonder last kan stemmen. Dit proces is essentieel voor de transparantie en integriteit van de Arubaanse democratie en voor de uiteindelijke realisatie van gelijke rechten voor alle burgers, ongeacht hun seksuele geaardheid.

Deel dit artikel