Aruba

Gesprekken Nederland Aruba over financieel toezicht gaan moeizaam

DEN HAAG – De gesprekken tussen Nederland en Aruba over het onderwerp Rijkswet financieel toezicht, RAFt verlopen zeer moeizaam. Dit heeft de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen aangegeven tijdens een debat dat afgelopen donderdagmiddag in Nederland plaatsvond. Het debat was met de nieuwe leden van de Tweede Kamer die afgelopen november gekozen zijn.

De staatssecretaris herinnerde de nieuwe leden eraan dat zij de motie van de voormalige leden volgt, die voorwaarden stelde aan Aruba voor de betaling van de COVID-schulden, een standpunt dat volgens de staatssecretaris door de Nederlandse regering wordt ondersteund.

Staatssecretaris Van Huffelen legde aan de nieuwe leden uit dat Aruba ‘nog steeds’ niet overtuigd is dat het financieel toezicht via een Rijkswet moet plaatsvinden, in plaats van een lokale wet. “De discussie heeft plaatsgevonden en op een gegeven moment waren er behoorlijk harde woorden van beide kanten, wat ons (Nederland) niet erg blij maakt”, aldus de staatssecretaris.

Volgens haar ligt de ’tragedie’ niet zozeer in de harde woorden die vallen, maar in de conclusie van deze discussie dat Aruba een zeer hoge rente betaalt, wat effectief door het volk wordt betaald. “Geld dat oploopt tot honderden miljoenen en dat is een serieuze zaak”, vervolgde ze.

Akkoord

De staatssecretaris gaf aan dat zij eind deze maand of begin volgende maand Aruba bezoekt en hoopt tot een akkoord te komen. Voordat dit gebeurt, is premier Evelyn Wever-Croes ook in Nederland, waarbij gehoopt wordt op een stevig gesprek om een overeenkomst over dit onderwerp te bereiken.

Van huffelen verzekerde dat zowel Aruba als Nederland juridisch advies hebben ingewonnen over deze kwestie en dat dit ook tijdens de gesprekken wordt behandeld. Ook wordt het voorstel van Aruba voor een hybride concept besproken, een wetgevingsconcept dat deels verankerd is volgens een Rijkswet en deels in de vorm van een landsverordening.

Deel dit artikel