Nieuws op Aruba

Orde van Advocaten Aruba overweegt staking

Foto - mr. Grasita Griffith

ORANJESTAD – De advocatuur op Aruba overweegt te gaan staken als de overheid de pro Deo tarieven niet snel aanpast. Dat zegt mr. Grasita Griffith, Deken van de Orde van Advocaten. Zes jaar na de belofte van de overheid om die tarieven te verhogen, wachten advocaten nog steeds op de nakoming ervan. Ondanks de toezegging blijven de tarieven ongewijzigd op 600 gulden, een bedrag dat al dertig jaar niet is aangepast en niet meer overeenkomt met de huidige kosten die advocaten maken. 

Tijdens de installatie van nieuwe rechters en de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie in Aruba, waarbij ook de noodzaak van juridische bijstand voor minderbedeelden werd besproken, kwam deze kwestie nadrukkelijk aan de orde. De tariefstagnatie zet niet alleen de financiële duurzaamheid van advocaten onder druk, maar beperkt ook de toegang tot rechtvaardigheid voor burgers met een kleinere beurs.

De situatie heeft geleid tot frustratie binnen de advocatuur, die zich inzet voor het recht van iedere burger op adequate juridische vertegenwoordiging. “Het is van cruciaal belang dat de overheid haar belofte nakomt,” aldus mr. Griffith. “Zonder een eerlijke compensatie is het voor advocaten financieel niet haalbaar om deze essentiële dienstverlening te blijven aanbieden.”

De oproep van de Orde van Advocaten komt te midden van zorgen over de jeugd en het belang van educatie om schulden te voorkomen, onderwerpen die eveneens werden besproken tijdens het recente overleg. Terwijl de overheid en juridische instanties het belang van toegang tot justitie erkennen, blijft de praktische uitvoering achter door het uitblijven van financiële aanpassingen.

De advocatuur hoopt op een snelle reactie van de overheid om een staking, vergelijkbaar met die van hun collega’s in strafzaken in 2016, te voorkomen. Het recht op toegang tot justitie voor iedereen, ongeacht financiële draagkracht, staat volgens hen op het spel.

Deel dit artikel