Nieuws op Aruba

Raad van Advies: Aruba focust teveel op autonomie, waardoor kansen gemist worden om het land weerbaar te maken

ORANJESTAD – In het meest recente jaarverslag van de Arubaanse Raad van Advies (RvA) wordt diep ingegaan op de kansen en uitdagingen die het eiland heeft ondervonden in het streven naar economische weerbaarheid en autonomie na de COVID-19 pandemie. Ondanks positieve stappen in de richting van herstel, waarschuwt de Raad voor de risico’s van versnippering en het verlies van focus op lange termijn doelen.

“Na de ongekende schok van de COVID-19 crisis, stond Aruba voor de uitdaging om zowel economisch als sociaal weer op te bouwen,” aldus de RvA. “Hoewel de intentie om te investeren in onze toekomstige weerbaarheid lovenswaardig is, zien we dat de uitvoering van deze plannen niet altijd gepaard gaat met een heldere visie of consistente steun.”

De Raad uitte zijn bezorgdheid over de recente economische ontwikkelingen, met name de overmatige afhankelijkheid van het toerisme, die versterkt lijkt te worden ondanks inspanningen om de economie te diversifiëren. “Terwijl het toerisme een krachtig herstel kende, met inkomsten die in 2024 35,5 procent hoger liggen dan in 2019, heeft dit de kwetsbaarheid van onze economie voor externe schokken niet verminderd,” aldus de RvA.

De Raad bekritiseerde ook het gebrek aan breed gedragen structurele besluiten en de beperkte aandacht voor de bestaanszekerheid van huishoudens. “Er is een duidelijke disbalans tussen de groei van de economie en de ontwikkeling van de financiële situatie van de burgers, vooral degenen aan de onderkant van de samenleving,” voegde de Raad toe.

Vooruitkijken

Het rapport sluit af met een oproep tot optimisme en actie. “In plaats van krampachtig vast te houden aan het verleden, moeten we hoopvol vooruitkijken en keuzes maken die onze toekomstige generaties ten goede komen. Het vinden van een balans tussen weerbaarheid en autonomie zonder onze verleden prestaties te verloochenen, is essentieel voor een duurzame toekomst voor Aruba,” aldus de RvA.

Met deze aantekeningen in hun jaarverslag vestigt de Raad de aandacht op de noodzaak voor een coherente strategie en samenwerking op alle niveaus van de samenleving om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. De weg naar herstel en duurzame ontwikkeling vereist duidelijke keuzes en toewijding aan zowel de economische veerkracht als de autonomie van het eiland.

Deel dit artikel