Nieuws op Aruba

Staatssecretaris Van Huffelen vindt aanpak Parkietenbos zaak van Aruba zelf

Fotocredit Theodore De Jongh

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties heeft in haar communicatie met milieuactiviste en juriste Anouk Balentina de verantwoordelijkheid van Aruba voor de problematiek rond de vuilstortplaats Parkietenbos onderstreept. Dit naar aanleiding van de zorgen die Balentina heeft geuit over het milieu en de gezondheid van de Arubaanse burgers.

Van Huffelen erkent de inspanningen van de Arubaanse overheid, waaronder de sluiting van Parkietenbos, maar wijst ook op de noodzaak voor verdere actie. “Zoals ik in eerdere brieven heb laten weten is het aan de regering van Aruba om hierop te acteren.” Van Huffelen geeft daarmee aan dat de oplossing voor de problemen bij Parkietenbos in de eerste plaats vanuit Aruba zelf moet komen.

De staatssecretaris spreekt haar waardering uit voor de voortdurende inspanningen van Balentina en andere betrokkenen om de situatie te verbeteren. Ze bevestigt daarnaast de intentie om het onderwerp opnieuw aan te kaarten bij de Arubaanse overheid en biedt aan te onderzoeken hoe Nederland kan helpen met kennis en expertise.

De nadruk ligt op de autonomie van Aruba en het belang van lokale initiatieven voor het oplossen van milieu- en afvalbeheerproblemen. “Afvalbeheer, milieuzaken en leefomgeving zijn een landsaangelegenheid en dus een verantwoordelijkheid voor Aruba,” benadrukt Van Huffelen, waarmee ze de positie van Nederland in deze kwestie duidelijk maakt.

Deel dit artikel