Algemeen

Aruba Waste Water Solutions presenteert technisch plan waterzuiveringsinstallatie Bubali

ORANJESTAD – Aruba Waste Water Solutions heeft afgelopen week haar technische voorstel voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie (RWZI) gepresenteerd. Een belangrijk gegeven aangezien het probleem van onbehandeld afvalwater op Aruba al tientallen jaren niet adequaat is aangepakt.

De huidige waterzuiveringsinstallaties functioneren buiten hun capaciteit en vormen een directe bedreiging voor de toeristische sector, het milieu en de economie van Aruba. Na de goedkeuring van een wet die het beheer van de fabriek overdroeg aan een particuliere entiteit, heeft het nieuw opgerichte bedrijf Aruba Waste Water Solutions snel de eerste stappen gezet.

Het bedrijf heeft nu een gekwalificeerd team samengesteld om het plan uit te voeren. De uitvoering van dit plan belooft een aanzienlijke verbetering in de afvalwaterbeheerinfrastructuur van Aruba, wat essentieel is voor de bescherming van het milieu en de ondersteuning van de economische groei.

Aruba Waste Water Solutions begint met de installatie van het nieuwe Aeration System en het Granular Sludge System bij de Bubali-installatie. Al vier weken na de installatie van deze systemen moet er een vermindering van tachtig procent van de stank zijn, en twaalf weken daarna – zo is de verwachting – ervaart Aruba volledige verlichting van de stank van het afvalwater uit de installatie. 

Ook wordt er een controlesysteem geïnstalleerd bij de Bubali-installatie dat in staat is om eventuele problemen te voorspellen en daarop te anticiperen, waardoor toekomstige situaties voorkomen kunnen worden.

Deel dit artikel