Kustwacht

Uitbreiding en versterking van Kustwacht Aruba 

ORANJESTAD – Tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg is besloten om de Kustwacht Aruba uit te breiden en te versterken met twintig extra functionarissen. Daarnaast kreeg het College van de Hoge Commissaris van Politie 3,5 miljoen euro toegewezen om de gerechtelijke afdelingen verder te versterken.

Het overleg, dat recentelijk plaatsvond in Nederland, is het platform waar de ministers van Justitie van het Koninkrijk samenkomen om verschillende onderwerpen te bespreken. De bespreking omvatte onder andere de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, criminaliteitspreventie onder jongeren, en de versterking van de Kustwacht en gerechtelijke instanties.

Het voorstel van Aruba om een regionaal platform op te zetten voor nauwere samenwerking tussen de immigratiehoofden binnen het Koninkrijk werd ook goedgekeurd. Dit platform zal bijdragen aan de uitbreiding van expertise en operationele samenwerking.

Tevens werd er tijdens het overleg besloten om een voorstel in te dienen bij Nederland voor het dekken van de kosten van forensische zorg voor de komende vier tot vijf jaar. Dit stelt het Koninkrijk in staat om een programmamanager aan te stellen en de forensische zorg de nodige aandacht te geven.

Deel dit artikel